7dev Việt Nam

Thiết kế ứng dụng di động Android và IOS

Bảng giá tham khảo

Thiết kế ứng dụng di động app mobile

Start-up I

Thanh toán tối thiểu 6 tháng
1 tháng 8,990k
 • Giao diện UI, UX theo yêu cầu
 • Đồng bộ Android, iOS, web PWA
 • Quản lý người dùng
 • Bộ nhớ 5GB, băng thông 100GB
 • Thông báo đẩy tiêu chuẩn
 • Tích hợp, mở rộng không giới hạn
 • Hỗ trợ phát hành Google Play và Applestore
 • Hỗ trợ nâng cấp, cập nhật nội dung

Start-Up II

Thanh toán tối thiểu 6 tháng
1 tháng 12,990k
 • Giao diện UI, UX theo yêu cầu
 • Đồng bộ Android, iOS, web PWA
 • Mua hàng trong ứng dụng
 • Màn hình giới thiệu
 • Máy quét QR
 • Bộ nhớ 15GB, băng thông 150GB
 • Hỗ trợ phát hành Google Play và Applestore
 • Hỗ trợ nâng cấp, cập nhật nội dung
Khuyên dùng

Start-Up III

Thanh toán tối thiểu 6 tháng
1 tháng 14,990k
 • Giao diện UI, UX theo yêu cầu
 • Đồng bộ Android, iOS, web PWA
 • Mua hàng trong ứng dụng
 • Màn hình giới thiệu
 • Phân tích hiệu suất
 • Bộ nhớ 50GB, băng thông 250GB
 • Hỗ trợ phát hành Google Play và Applestore
 • Hỗ trợ nâng cấp, cập nhật nội dung